Tags

, , , , , ,

DEFAULT PASSWORD CỦA
WINDOWS STORAGE SERVER 2008

Windows® Storage Server 2008 cung cấp khả năng lưu trữ file để có thể cấu hình thành File Server hoặc Print Server cho các máy client trong mạng LAN. Windows Storage Server 2008 (WSS) tích hợp sẵn các công nghệ lưu trữ dữ liệu như NAS, RAID,… và có thể cấu hình với Failover Cluster để cung cấp 1 giải pháp HA (High Availability) cho việc lưu trữ dữ liệu.

Không giống như các phiên bản Windows Server 2008 khác, sau khi cài đặt, WSS không yêu cầu tạo 1 mật khẩu Administrator. Và bạn sẽ thấy 1 hộp thoại login mà không có bất kì 1 thông tin nào về mật khẩu để đăng nhập!!! Bạn sẽ phải mất 1 ít thời gian để Google hoặc gõ password như sau “wSS2008!“. Voila, đây chính là password mặc định của WSS 2008 😀

Enjoy!!!
Nhat Phan

Advertisements