Tags

, , , ,

THAY ĐỔI ĐƠN VỊ ĐO MẶC ĐỊNH CỦA RULER TRONG WORD 2010

Cũng như nhiều đơn vị tính khác (ngày tháng, thời gian, tiền tệ, …), đơn vị đo trên Ruler trong Word 2010 phụ thuộc vào ngôn ngữ (language) và vùng (region) được chọn cho hệ điều hành Windows.
Thông thường đơn vị đo mặc định là Inch (in).
Trong nhiều trường hợp, chúng ta muốn chuyển đơn vị đo này thành Centimeters (cm) để dễ tính toán hơn. Các bước làm sẽ như sau:

1. Chọn File để mở Backstage

2. Chọn Options để mở hộp thoại Word Options

3. Chọn Advanced

4. Kéo xuống phần Display

5. Thay đổi giá trị của “Show measurements in units of” thành Centimeters

6. Ok.

Enjoy!!!
Nhat Phan

Advertisements