Tags

, , , ,

GIẢI PHÁP ALWAYSON TRONG SQL SERVER 2012 (Phần 1)

AlwaysOn là 1 giải pháp toàn diện, đơn giản và linh hoạt đảm bảo tính sẵn sàng cao của hệ thống (High Availability) và khả năng phục hồi dữ liệu sau thảm họa (Disaster Recovery) mới được cung cấp trong SQL Server 2012.

SQL Server AlwaysOn hoạt động dựa trên nền tảng Windows Server Failover Clustering (WSFC) để có thể tăng cường tính sẵn sàng của ứng dụng, tiết kiệm chi phí và tận dụng phần cứng tốt hơn.

SQL Server AlwaysOn cung cấp khả năng về HA & DR ở 2 level:

  • Database: thông qua tính năng AlwaysOn Availability Group (AG)
  • Instance: sử dụng  AlwaysOn Failover Cluster Instance (FCI)

Thông thường, chúng ta nên sử dụng AlwaysOn Availability Group để bảo vệ dữ liệu trong SQL Server nhưng nếu như có sử dụng giải pháp shared disk của third-party (ví dụ như SAN) thì AlwaysOn Failover Cluster Instance là lựa chọn hợp lý hơn.

Đây là những giải pháp có thể thay thế cho giải pháp Database Mirroring và Log Shipping trong những phiên bản SQL Server trước đây, với 1 số ưu điểm như:

  • Hỗ trợ đầy đủ tính năng ảo hóa
  • Không cần phải sử dụng shared storage nên không sợ bị single-point-of-failure
  • Hỗ trợ sẵn replication
  • Quản lý dễ dàng và hiệu quả với giao diện đồ họa UI trực quan và thông qua việc tích hợp trong System Center Operation Manager (SCOM)

Dựa vào 2 level trên, những người quản trị có thể xây dựng những mô hình khác nhau để đảm bảo tính sẵn sàng cao (HA) cũng như khả năng phục hồi dữ liệu sau thảm họa (DR) cho hệ thống cơ sở dữ liệu của mình:

1. Sử dụng AG cho cả HA & DR

2. Sử dụng Multi-site FCI cho cả HA & DR

3. Sử dụng FCI cho local HA và AG cho DR

Enjoy!!!
Nhat Phan
Advertisements