Tags

, , , ,

UPGRADE MOSS 2007 LÊN SHAREPOINT SERVER 2010

Cũng giống như các phiên bản trước đây, có 2 phương pháp để nâng cấp MOSS 2007 lên SharePoint Server 2010: In-place upgradedatabase attach upgrade.

In-place upgrade cung cấp khả năng nâng cấp toàn bộ SharePoint site trên cùng 1 phần cứng (không cần phải có thêm server khác). Ngược lại, Database attach upgrade yêu cầu phải xây dựng 1 môi trường SharePoint Server 2010 trên 1 farm  mới và sau đó tiến hành move nội dung (Content databases) từ farm cũ qua farm mới. Ngoài ra, chúng ta có thể kết hợp cả 2 phương pháp, gọi là phương pháp lai hyprid upgrade, để giảm thiểu thời gian downtime hệ thống trong quá trình upgrade.

Dù lựa chọn phương pháp upgrade nào, trước khi tiến hành các bước để nâng cấp SharePoint, người quản trị đều phải thực hiện việc kiểm tra tương thích phần cứng, hệ điều hành, phần mềm, … Các bước này, được gọi là Pre-upgrade steps, rất quan trọng và đảm bảo cho sự thành công cho quá trình nâng cấp SharePoint.

1. In-place Upgrade

Phương pháp In-place upgrade sử dụng lại phần cứng trước đây. Quá trình nâng cấp sẽ theo 1 thứ tự đã định trước, với các bước tuần tự như sau:

 1.  Chạy file cài đặt Setup for SharePoint Server 2010 trên server web front-end chứa SharePoint Central Administration Site.
 2. Chạy file cài đặt SharePoint Server 2010 trên các front-end Web server còn lại và sau đó là trên các Application server.
 3. Chạy SharePoint Products Configuration Wizard trên server chứa Central Administration Site. Sau khi chạy xong, 1 upgrade process timer job sẽ chạy để upgrade từng site collection.
 4. Chạy SharePoint Products Configuration Wizard trên tất cả server còn lại trong Farm bao gồm cả Web Front-end và Application Server.
 5. Khi quá trình upgrade đã thành công, người quản trị có thể quyết định sử dụng Visual Upgrade để

2. Database Attach Upgrade

Database attach upgrade cho phép move đến 1 phần cứng mới hay 1 farm mới. Trong quá trình nâng cấp, các content database cần phải được dettach khỏi farm hiện tại và attach vào farm mới. Các bước tiến hành như sau:

 1. Xây dựng mới và cấu hình 1 SharePoint Server 2010 farm. Cấu hình lại tất cả các tùy biến đã áp dụng cho farm cũ.
 2. Detach các content database của MOSS 2007 farm và offline toàn bộ farm cũ.
 3. Attach các content database vào farm mới và tiến hành upgrade content.

 4. Sau khi upgrade thành công, cấu hình farm mới để có thể bắt đầu sử dụng theo địa chỉ URL mới.

3. Hybrid Upgrade: Read-only Databases

Phương pháp này cho phép người sử dụng vẫn có thể truy cập nội dung (chỉ đọc, không thể cập nhật) trong quá trình nâng cấp.

 1. Xây dựng mới và cấu hình 1 SharePoint Server 2010 farm. Cấu hình lại tất cả các tùy biến đã áp dụng cho farm cũ.
 2. Thiết lập các content database chỉ cho phép đọc (read-only mode), sử dụng SQL Server để backup các content database của MOSS 2007 farm và restore lên SQL Server của farm mới.

   

 3. Attach các content database vào farm mới và tiến hành upgrade content.

 4. Sau khi quá trình upgrade thành công, cấu hình farm mới để có thể bắt đầu sử dụng theo địa chỉ URL mới và offline farm cũ.

4. Hyprid Upgrade: Detach Databases

Phương pháp này cho phép rút ngắn thời gian nâng cấp bằng việc detach và attach nhiều database tại cùng 1 thời điểm.

 1. Offline MOSS 2007 farm.
 2. Detach các content database
 3. Thực hiện In-place upgrade cho MOSS 2007 farm.
 4. Attach lại các content database vào farm (lúc này đã là SharPoint Server 2010 farm) và tiến hành upgrade content.

 

Enjoy!!!
Nhat Phan

Advertisements