Tags

, , , , , ,

XÁC ĐỊNH PHƯƠNG PHÁP UPGRADE LÊN SHAREPOINT SERVER 2010

Trước khi tiến hành nâng cấp hệ thống Microsoft Office SharePoint Server (MOSS) 2007 lên Microsoft SharePoint Server 2010, người quản trị cần phải xác định được phương pháp upgrade thích hợp nhất trong số các phương pháp như In-place upgrade, Database attach upgrade, Hybrid upgrade.

Thông thường người quản trị sẽ dựa vào 1 số yếu tố như: mô hình công ty, độ lớn của SharePoint farm, các yêu cầu thực tế cũng như tài nguyên hiện có; để chọn ra phương pháp thích hợp nhất.

Một lưu ý là, để có thể tiến hành upgrade, MOSS 2007 phải được cài đặt Service Pack 2 (SP2).


Bảng sau đây sẽ so sánh ưu điểm và khuyết định của từng phương pháp:

Phương pháp Ưu điểm Hạn chế
In-place Upgrade
 • Giữ được các setting của farm
 • Không cần phải tốn thêm servers
 • Offline server trong quá trình upgrade
 • Việc upgrade diễn ra tuần tự và không thể rollback nếu như có lỗi
Database atttach Upgrade
 • Upgrade được nhiều database trong cùng 1 thời điểm
 • Khả năng gom nhiều farm vào trong 1 farm
 • Phải thiết lập lại các setting của farm
 • Phải tự tạo tùy biến lại các customization
 • Phải tốn thêm phần cứng  (server) để xây dựng farm mới.
Hybrid Upgrade:
Database attach with read-only databases
 • Farm cũ có thể sử dụng cho các site chưa cần phải upgrade lên 2010
 • Giảm thời gian downtime hệ thống
 • Có khả năng upgrade được nhiều database trong cùng 1 thời điểm
 • Bao gồm những hạn chế như của phương pháp Database attach
 • Việc copy database ảnh hưởng đến tốc độ và băng thông của hệ thống mạng
 • Phải truy cập trực tiếp vào SQL Server
Hybrid Upgrade:
In-place upgrade with detached databases
 • Bao gồm các ưu điểm của phương pháp in-place upgrade
 • Có thể upgrade nhiều database trong cùng 1 thời điểm, nhờ đó mà quá trình upgrade được  nhanh hơn.
 • Việc copy database ảnh hưởng đến tốc độ và băng thông của hệ thống mạng
 • Phải truy cập trực tiếp vào SQL Server

Có một số trường hợp đặc biệt cần phải được xem xét và cân nhắc khi chọn phương pháp upgrade như sau:

1. Upgrade phiên bản SQL Server từ 32 bit sang 64 bit

Nếu phiên bản SQL Server đang sử dụng để chứa các database của SharePoint là 32 bit thì bắt buộc phải migrate qua 64 bit trước khi tiến hành nâng cấp SharePoint, có 2 lựa chọn:

 • Thông thường người quản trị sẽ backup toàn bộ database, tiến hành cập nhật SQL Server lên 64bit và sau đó restore lại các database.
 • Xây dựng 1 SQL Server mới chạy trên nền 64 bit và move các database qua SQL Server mới này. Lựa chọn này không được khuyến khích vì phải cấu hình lại SharePoint để cập nhật được các location mới của content databases.

2. Upgrade từ hệ điều hành 32 bit sang hệ điều hành 64 bit

Nếu như MOSS 2007 SP2 đang được cài đặt trên hệ điều hành 32 bit, người quản trị phải migrate qua hệ điều hành 64 bit trước rồi mới tiến hành nâng cấp SharePoint.

3. Upgrade có Thay đổi Ngôn ngữ

Phụ thuộc vào nhu cầu chỉ thay đổi ngôn ngữ cho 1 site nào đó hay cho toàn bộ môi trường SharePoint, chúng ta có 2 lựa chọn:

 • Để thay đổi ngôn ngữ cho 1 site bất kì, đầu tiên upgrade với cùng ngôn ngữ, sau đó cài đặt gói ngôn ngữ (language pack) mới và tiến hành đổi ngôn ngữ cho site đó.
 • Để thay đổi ngôn ngữ cài đặt cho server, sử dụng phương pháp database migration để migrate dữ liệu từ version và language cũ qua version và language mới.

4. Upgrade từ SharePoint Portal Server 2003

Quá trình upgrade bao gồm 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 là nâng cấp từ SharePoint Portal Server 2003 lên MOSS 2007 SP2. Giai đoạn 2 mới nâng cấp lên SharePoint Server 2010.

5. Upgrade từ Windows SharePoint Services 3.0

Với trường hợp này, cần phải sử dụng phương pháp database attach để attach và upgrade các content database từ WSS 3.0 lên thẳng SharePoint Server 2010. Quá trình này sẽ chỉ chuyển đổi dữ liệu trong content database cho phù hợp với SharePoint Server 2010 chứ không chuyển được các farm setting.

6. Upgrade database với 1 số lượng lớn site collection

Nếu như trong MOSS 2007 có những content database chứa nhiều hơn 5000 site collection thì khi upgrade lên SharePoint Server 2010, người quản trị phải xem xét đến việc chia nhỏ content database đó, lưu trữ các site collection trên nhiều database thay vì trên 1 database như trước kia. Nguyên nhân là do trong MOSS 2007, mặc định 1 content database chứa được tối đa 15000 site collection trong khi SharePoint Server 2010 quy định chỉ được tối đa là 5000.
Enjoy!!!
Nhat Phan
Advertisements