Tags

, ,

GIỚI HẠN VIỆC CHỈNH SỬA NỘI DUNG CHO WORD 2010

  • Làm sao để tạo mật khẩu cho 1 file Word?
  • Làm thế nào để cấm người khác thay đổi nội dung trong file Word?
  • Nếu tôi chỉ muốn giới hạn không cho phép thay đổi format thì làm như thế nào?

Đây là một số câu hỏi thường gặp đối với người sử dụng và trong nhiều trường hợp, việc lựa chọn chuyển qua định dạng PDF không phải là giải pháp mong muốn. Khi đó, chúng ta có thể sử dụng tính năng có sẵn trong Word 2010 để giải quyết các yêu cầu này.

Microsoft Office Word 2010 cung cấp sẵn cho chúng ta tính năng Restrict Editing (đối với Word 2007 là Protect Documents) để bảo vệ tài liệu của mình. Các bước thực hiện như sau:

1. Mở khung Restrict Formatting and Editing:

Trong tab Review, chọn Restrict Editing để mở khung Restrict Formatting and Editing.

2. Giới hạn nội dung được chỉnh sửa:

Tích chọn Allow only this type of editing in the document, rồi lựa chọn 1 trong 4 tùy chọn sau:

  • Tracked Changes: cho phép lưu lại mọi thay đổi, những đoạn text bị thay đổi sẽ có màu đỏ.
  • Comments: chỉ cho phép thêm comment vào file word
  • Filling in forms: chỉ cho phép điền vào form được thiết kế trong file word
  • No changes (Read only): không cho phép bất kì thay đổi nào

3. Giới hạn định dạng được chỉnh sửa:

Tích chọn Limit formatting to a selection of styles, click Settings để chọn ra những Style nào không cho phép được chỉnh sửa.

4. Thiết lập mật khẩu:

Click Yes, Start Enforcing Protection để điền mật khẩu. Sau đó lưu file Word để lưu lại thay đổi.

Enjoy!!!
Nhat Phan

Advertisements