Tags

, , ,

TRA CỨU LỖI CỦA SHAREPOINT THÔNG QUA COLLERATION ID

Trong quá trình sử dụng SharePoint, không thể tránh trường hợp phát sinh các lỗi không mong muốn. Những lúc đó SharePoint thường trả về trang báo lỗi “An unexpected error has occurred” kèm theo giá trị Colleration ID là 1 chuỗi kí tự.

Vậy Colleration ID là gì? Nó có cung cấp được thông tin gì về lỗi phát sinh hay không?

Colleration ID là 1 GUID (globally unique identifier) tự động được sinh ra cho mỗi một request mà SharePoint web server nhận được. Về cơ bản, Colleration ID định danh cho 1 request trong phạm vi của 1 farm, nghĩa là request này sẽ có 1 ID duy nhất để sử dụng cho tất cả các server trong farm. Nhờ vào Colleration ID

Đối với người quản trị, để biết thực sự đã có lỗi gì xảy ra, có thể dựa vào Colleration ID này để tìm trong ULS log (C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Web Server Extensions\14\LOGS) hoặc sử dụng tool ULS Viewer để kiểm tra những event ở thời điểm tương ứng, từ đó có thể có được thông tin về những sự kiện đã diễn ra ngay trước thời điểm bị lỗi.

Nếu muốn sử dụng PowerShell để tra cứu lỗi, chúng ta có thể sử dụng lệnh cmdlet Get-SPLogEvent để hiển thi log event có chứa Colleration ID tương ứng như ví dụ sau đây:

Get-SPLogEvent | ?{$_.Correlation -eq “2872bd2d-a0a5-4cac-b218-f504a7d2a4c5”} | ft Category, Message -Autosize

Sau khi đã có những thông tin cần thiết, người quản trị có thể đưa ra hướng xử lý cũng như khắc phục lỗi dễ dàng hơn. 🙂

Enjoy!!!
Nhat Phan

Advertisements