Tags

, ,

ĐỔI TÊN STANDALONE SHAREPOINT 2010 SERVER

Các bước thực hiện như sau:

  1. Đổi tên SharePoint Server bằng lệnh cmdlet Rename-SPServer trong SharePoint Management Shell hoặc PowerShell (đối với PowerShell thì phải add SharePoint snap in trước khi thực hiện).
  2. Vào Computer Property để đổi tên máy
  3. Restart máy
  4. Đổi tên SQL instance: thực hiện 2 lệnh t-sql sp_dropserver, sp_addserver
  5. Restart SQL
  6. Cập nhật Alternate Access Mappings (AAM) nếu có
  7. Restart IIS
Done 🙂

Enjoy!!!
Nhat Phan

Tham khảo thêm:

Advertisements