Tags

,

RENAME CONTENT DATABASE TRONG SHAREPOINT 2010

Mọi dữ liệu/ nội dung trong 1 site collection (bao gồm tất cả các site của site collection đó) đều lưu trữ trên cùng 1 Content Database.

Giả sử tôi muốn đổi tên database của Central Administration Web Application, các bước thực hiện cụ thể như sau:

1. Kiểm tra tên Database

Có thể tìm xem tên của database này bằng 2 cách:

  • Sử dụng Central Administration (CA) site: Chọn Application Management –> Manage Content Databases.
  • Sử dụng SharePoint 2010 Management Shell: sử dụng lệnh
    Get-SPContentDatabase -WebApplication <url_của_CA_site>
2. Backup và Restore Database với 1 tên mới:
Sau khi đã xác định được database, chúng ta tạo lại database này với 1 tên mới như sau:
  • Backup Database hiện tại
  • Restore database với 1 tên mới, ví dụ: SharePoint_Central_Administration

Đến đây, chúng ta đã chuẩn bị xong database với tên mới để mount cho CA site

3. Unmount database cũ và Mount database mới

Mở SharePoint 2010 Management Shell và sử dụng 2 lệnh:

  • Dismount-SPContentDatabase
  • Mount-SPContentDatabase
Kiểm tra lại bằng CA site, chúng ta thấy Central Administration Web Application đã sử dụng database mới.
Done 🙂

Enjoy!!!
Nhat Phan

Advertisements