Tags

UNINSTALL SHAREPOINT 2010

Có 2 cách để bắt đầu tiến hành uninstall SharePoint 2010:

  • Chạy lại Setup.exe, chọn Install SharePoint Server.
  • Vào Control Panel  –> Uninstall a program, chọn Microsoft SharePoint Server 2010, click chuột phải và chọn Uninstall

Thực hiện theo thứ tự như các hình dưới đây:


Sau khi quá trình trên hoàn tất, SharePoint đã được remove ra khỏi server nhưng chúng ta vẫn còn phải thực hiện 1 vài bước nữa loại bỏ hết mọi thứ liên quan đến SharePoint ra  khỏi server:

  • Xóa folder C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Web Server Extensions\14
  • Kiểm tra và đảm bảo không còn service Microsoft SharePoint Workspace Audit trong Services Console
  • Xóa các SQL databases liên quan đến SharePoint (nếu còn tồn tại – including Configuration and Central Administration)
  • Xóa các SharePoint Web Application và Application Pool in IIS 7.0

Thay cho lời kết luận, nếu bạn thật sự muốn xây dựng 1 môi trường SharePoint mới hoàn toàn để test thì không nên uninstall rồi install lại SharePoint mà nên cài đặt 1 server mới hoàn toàn.

Enjoy!!!
Nhat Phan

Advertisements